Souhlas se zasíláním komerčních informací

Velice si vážíme Vaší důvěry a klademe velmi velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Veškeré osobní údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dle Prohlášení o ochraně soukromí


Zpracování osobních údajů


Společnost  FEIM-CZ s.r.o., se sídlem Polní 780/92, Štýřice, 63900 Brno, IČO 05932114, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu c, vložce vložka 99022, DIČ CZ05932114 si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost  FEIM-CZ s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto souhlasu je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webové stránky společnosti FEIM-CZ s.r.o. (www.feim.cz).


1)    Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1.    Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnosť FEIM-CZ s.r.o., se sídlem Polní 780/92, Štýřice, 63900 Brno, IČO 05932114, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu c, vložce vložka 99022, DIČ CZ05932114.
1.2.    Kontaktní údaje správce jsou nasledujíci: adresa pro doručování  Polní 780/92, Štýřice, 63900 Brno, adresa elektronické pošty svitidla@feim.cz, telefon 533 555 377.
1.3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2)    Právní základ zpracování osobních údajů


Právním základem zpracování  Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl.6 odst.1 písm.a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


3)    Účel zpracování osobních údajů


3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílaní obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu  rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení


4)    Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou vaši osobní údaje správcem uloženy, je 50 měsíců od doby poskytnutí vašich údajů, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).


5)    Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru


5.1.    V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude FEIM-CZ s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává FEIM-CZ s.r.o. za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které FEIM-CZ s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webové stránce, případně newsletteru.
5.2.    Osobní údaje návštěvníka FEIM-CZ s.r.o. začne zpracovávat až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.
5.3.    Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla FEIM-CZ s.r.o. nebo na mail svitidla@feim.cz  Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti FEIM-CZ s.r.o. možné.


6)    Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu


6.1. V případě nákupu zboží na webové stránce www.feim.cz bude FEIM-CZ s.r.o.  zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. 
6.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude FEIM-CZ s.r.o. provádět  za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy a dodání objednaného zboží.
6.3. FEIM-CZ s.r.o. bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne FEIM-CZ s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.


7)    Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací


7.1. Společnost  FEIM-CZ s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na společnost  FEIM-CZ s.r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, tak i e-mailem.
7.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti  FEIM-CZ s.r.o.. bude společnost FEIM-CZ s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku. Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti FEIM-CZ s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnosť FEIM-CZ s.r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.
7.3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) společnosti FEIM-CZ s.r.o. uplatněna reklamace výrobku, bude společnost  FEIM-CZ s.r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti FEIM-CZ s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost FEIM-CZ s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti FEIM-CZ s.r.o. reklamaci vyřídit.
7.4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost  FEIM-CZ s.r.o. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost  FEIM-CZ s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. 


8)    Použití souborů cookie a analýza webové stránky


8.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost FEIM-CZ s.r.o. na své webové stránce cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
8.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost  FEIM-CZ s.r.o. 
8.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.
Google Analytics a Google Adwords
8.4. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost  FEIM-CZ s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
8.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti FEIM-CZ s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
8.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
8.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče dále i pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
8.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost  FEIM-CZ s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
8.9.  Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti FEIM-CZ s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.
 

9)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů


9.1.    V případě, že společnost  FEIM-CZ s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:


a)    právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, 
b)    právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost  FEIM-CZ s.r.o. zpracovává,
c)    právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost FEIM-CZ s.r.o. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, 
d)    a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost  FEIM-CZ s.r.o. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).


9.2.    Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společnosti FEIM-CZ s.r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost  FEIM-CZ s.r.o. jakýmikoli prostředky.


10)    Práva subjektu údajů


10.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
10.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
10.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
10.4. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.